حوزه تکنولوژی و مدیریت تکنولوژی

 • ارائه خدمات مشاوره در زمینه انتخاب و تامین تکنولوژی مورد نیاز
 • ارائه خدمات مشاوره ای و تسهیل امور در انتقال تکنولوژی و بومی سازی آن در محل
 • تجاری سازی محصولات دانش بنیان
 • ایجاد ارتباط کاری (Business Matching) بین شرکت های ایرانی و طرف خارجی
 • ارائه خدمات مشاوره حقوقی و تکنیکی در عقد قراردادهای انتقال از قبیل Joint venture  و Licensing
 • طرح ریزی نظام مدیریت تکنولوژی
 • تدوین استراتژی های تکنولوژی
 • ارائه خدمات مشاوره در خصوص ارزیابی و پیش بینی تکنولوژی
 • طراحی نقشه راه تکنولوژی

حوزه پروژه و مدیریت پروژه

 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها بر مبنای استاندارد بین المللی ISO21500:2012 و ISO10006:2003
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • طرح ریزی و استقرار واحد کنترل پروژه
 • ارائه خدمات مشاوره در خصوص طراحی و پیاده سازی استاندارد PMBOK

حوزه طراحی و پیاده سازی سیستم های مدیریتی

 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001:2015
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی برمنبای استاندارد ISO14001:2015
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر مبنای استاندارد OHSAS18001:2007
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها بر مبنای استاندارد ISO21500:2012
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو IATF 16949:2016
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت خدمات بر مبنای استاندارد ISO/IEC 20000-1:2011
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر مبنای استاندارد ISO/IEC 27001:2013
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO31000:2009
 • طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت برای تجهیزات پزشکی بر مبنای استاندارد ISO13485:2003

حوزه کیفیت و تعالی سازمان

 • خود ارزیابی بر اساس مدل جوایز رایج در کشور از قبیل جایزه ملی کیفیت ایران (INQA)، مدل اروپایی تعالی سازمانی (EFQM) ، مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری (IRAMIT) و …
 • انجام پروژه عارضه یابی و طراحی نقشه راه کیفیت و تعالی سازمان ها
 • نظارت بر اجرای پروژه های بهبود بر اساس منطق رادار

حوزه فرآیندی

 • طراحی و استقرار نظام مدیریت فرآیندها (BMP, BPI, BPR)
 • ایجاد داشبورد مدیریت و بستر مناسب پایش واندازه گیری شاخصهای کلیدی عملکرد از طریق بانکهای اطلاعاتی مناسب
 • استقرار نظام مدیریت بهره وری و راه اندازی چرخه کامل بهره وری بر اساس مدل مدیریت بهره وری سرآمد

حوزه منابع انسانی

 • طراحی و استقرار نظام های اندازه گیری، ارزیابی، تجزیه و تحلیل و بهبود شاخص های مربوط به عملکرد کارکنان
 • تدوین شناسنامه مشاغل و برنامه ریزی منابع انسانی
 • استقرار طرح طبقه‌بندی مشاغل
 • طراحی نظام کارراهه شغلی
کافه پلی بازی آنلاین تحلیل بازی پلی استیشن نقد فیلم و سریال تحلیل بازی کامپیوتری