دریافت گواهینامه ISO9001:2015 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل

🔷 دکتر نوید خبیری مشاور اتاق بازرگانی اردبیل در حوزه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ضمن تبریک در خصوص دریافت گواهینامه ISO9001 ویرایش ۲۰۱۵ برای سیستم مدیریت کیفیت اتاق اردبیل گفت: این ابتدای کار می باشد و اتاق اردبیل می بایست ضمن صیانت از سیستم طراحی شده، اقدام به بهبود و افزایش بلوغ آن نماید و همچنین در یک چشم انداز ۶ ساله نسبت به حضور در ارزیابی های مدل های تعالی اقدام نماید.

🔷به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل، نوید خبیری در آئین اختتامیه ممیزی ثبت و صدور گواهینامه ۹۰۰۱ ISOبا ویرایش ۲۰۱۵ در اتاق بازرگانی اردبیل اظهار کرد: تمامی دغدغه ما در تیم اجرایی شرکت مهندسین مشاور پارسیان هوشمند سرآمد در طی هفت ماه گذشته، طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریت کیفیت اثربخش بود بگونه ای که بتوان با استفاده از این بستر مناسب موجبات اثربخشی، کارایی و همچنین تسهیل امور فرایندهای اتاق اردبیل را فراهم کرد.

 

🔷مدیر پروژه طراحی سیستم مدیریت کیفیت اضافه کرد: یکی از ویژگی های مثبت سیستم طراحی شده، شناسایی ۲۷ فرآیند در شش گروه رهبری، طرح ریزی، پشتیبانی، عملیات، ارزیابی عملکرد و بهبود است که پنج فرآیند آن بر اساس راهنمای ارزشمند PCF APQC بهینه کاوی شده است و این امر تواند حرکت اتاق به سمت معماری تمامی فرآیندهای کسب و کار را (BPM) تسهیل نماید.

🔷خبیری با اشاره به اینکه در سازمان‌های خدمات‌محور با مفهوم مشتری‌ دچار مشکلات و برخی نارسائی‌ها هستیم افزود: ما نسبت به شناسایی و طبقه‌بندی فعالان اقتصادی در ۶ گروه متفاوت (فعالان اقتصادی دارای فقط کارت، فعالان اقتصادی در قالب هیات های اعزامی، پذیرشی و نمایشگاه ها، تشکل ها، متقاضیان دریافت خدمات پژوهشی و فراگیران آموزشی) اقدام کردیم به گونه ای که بر اساس نیازها و انتظارات هر گروه مکانیزم سنجش رضایت جداگانه ای طراحی و پیاده سازی گردید و همچنین برای ثبت داده های جمع آوری شده از هر گروه یک بانک اطلاعاتی جداگانه کد شده است. ایشان در این خصوص مدعی شد که اتاق بازرگانی اردبیل هم اکنون قادر به دریافت گواهینامه سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتری مطابق استاندارد ISO10004 می باشد.

🔷وی اضافه کرد: ۳۸ عدد بانک اطلاعاتی برای فرآیندهای اتاق کد شده است به گونه ای که این بانک ها بستر مناسبی برای پایش، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شاخص ها به صورت ماهیانه، سه ماهه، نیم سال و سالیانه را تا چشم اندازه ۱۴۰۱ (دو دوره سه ساله) ایجاد کرده است. خبیری خاطر نشان شد که این بانک های اطلاعاتی می توانند در آینده تبدیل به داشبورد مدیریت مناسب گردند به گونه ای که فرآیند تصمیم گیری و تصمیم سازی برای مدیران اتاق اردبیل تسهیل گردد.

🔷خبیری از شکل‌گیری کمیته استراتژی متشکل از خبرگان استان خبر داد و گفت: این کمیته ماموریت ارزیابی محیط کسب و کار، تدوین سند استراتژی اتاق، خط مشی، اهداف و برنامه بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت اتاق را به عهده خواهد داشت.

🔷وی ضمن قدردانی از همکاری خوب پرسنل اتاق بازرگانی اردبیل در اجرای این پروژه در هفت ماه اخیر و همچنین حمایت حوزه ریاست و دبیر محترم اتاق جناب آقای مهندس وثوقی بیان داشت: اجرای موثر سیستم مدیریت کیفیت به پرسنل هر مجموعه و حمایت های مدیران آن مجموعه بستگی دارد، لذا تمامی پرسنل اتاق می بایست در ابتدا با کوشش بسیار نسبت به بالغ تر شدن سیستم کمک نمایند تا در آینده نزدیک بتوانند از مزایای یک سیستم مدیریت کیفیت اثربخش و بالغ بهره مند شوند.

دریافت گواهینامه ISO9001:2015 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان

ممیزی ثبت و صدور گواهینامه ISO9001:2015 برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان توسط شرکت TUV InterCert انجام گردید و در نهایت اتاق کاشان بدون هیچ گونه عدم انطباقی موفق به دریافت گواهینامه ISO9001:2015  برای سیستم مدیریت کیفیت خود گردید.

 

انتشار نسخه پیش نویس استاندارد ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

دریافت گواهینامه ISO9001:2015 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز

ممیزی ثبت و صدور گواهینامه ISO9001:2015 برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز در روز پنج شنبه مورخ ۲۲/۰۴/۹۶  توسط شرکت TUV InterCert انجام گردید و در نهایت اتاق البرز بدون هیچ گونه عدم انطباقی موفق به دریافت کواهینامه ISO9001:2015  برای سیستم مدیریت کیفیت خود گردید.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز به همراه اتاق قزوین جزو دو اتاق اول بودند که موفق به دریافت ویرایش ۲۰۱۵ استاندارد ISO9001 شدند و می توانند از تاریخ صدور گواهینامه از نشان ها و لوگوهای استاندارد ايزو، در سربرگ ها، مکاتبات و سایر محل های مجاز مطابق با قواعد ارائه شده استفاده كند.

 

جناب آقای دکتر قاسمی دبیر اجرایی اتاق البرز در جلسه افتتاحیه ضمن تشکر از زحمات تیم مشاور جناب آقای دکتر نوید خبیری و تمامی پرسنل اتاق در طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در طی ۵ ماه گذشته تاکید کردند که هدف اتاق البرز و حوزه ریاست از استقرار سیستم مدیریت کیفیت افزایش اثربخشی و کارایی فرآیندهای کسب و کار اتاق بوده و تنها صرف دریافت گواهی استاندارد نبوده است.

ایشان در مراسم اختتاميه اخذ گواهينامه ضمن تبریک به همکاران خود گفت: که با استقرار سیستم مدیریت کیفیت وظیفه ما و همکاران در ارائه خدمات سنگین شده و با توجه به هدف اصلی اتاق که تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت فعالان اقتصادی استان است، دریافت گواهینامه ابتدای راه تلقي شده و تأییدی برای تداوم حرکت در مسیر ارائه خدمات مطلوب است، و اميدواريم روز به روز گام هاي جدیدی در ادامه استقرار این سیستم برداشته و در مسیر تعالی و بهبود مستمر ارائه خدمات حرکت کنیم.

 

جناب آقای رحیم بنامولایی در جلسه ممیزی با اشاره به مفهوم چرخه PDCA و تفاوت بین مالکیت و مدیریت بیان نمودند که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز همواره به دنبال بهبود می باشد و این امر بدون تجزیه و تحلیل اطلاعات میسر نبوده و در همین راستا جلسات پایش و تجزیه و تحلیل شاخص های فرآیندی با جدیت تمام به صورت ماهیانه برگزار می شود.

 

 

آقای دکتر نوید خبیری مدیر پروژه پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ضمن تشکر از پرسنل محترم اتاق و تلاش صادقانه آن ها در طول پروژه  و همچنین تبریک به اعضای هیات رئیسه اتاق تصریح کردند دستاوردهای زیادی این پروژه تاکنون به همراه داشته و بهبود های ایجاد شده بسیار چشمگیر است. ایشان ضمن تاکید بر جاری بودن نگاهی سیستمی و رویکرد فرآیندی در اتاق عنوان کردند که با برنامه ریزی و هدایت درست و بالغ تر شدن سیستم در سال های آتی اتاق می تواند از مزیت های یک سیستم مدیریت کیفیت اثربخش بهره بگیرد.

 

ایشان در ادامه به تمجدید از تعهد بالای حوزه ریاست جناب آقای مهندس بنا مولایی و دکتر قاسمی رئیس و دبیر اتاق پرداخته و آن ها را بعنوان کلید اصلی موفقیت در ترویج فرهنگ کار سیستمی در اتاق معرفی کردند که در کنار پشتکار پرسنل مجرب اتاق می تواند منجر به آینده درخشانی برای اتاق البرز و فعالان اقتصادی استان البرز گردد..

 

 

 

دریافت گواهینامه ISO9001:2015 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین در موفقیتی دیگر توانست گواهینامه ISO9001 ویرایش سال ۲۰۱۵ را  در حوزه کیفیت از شرکت TUV InterCert دریافت کند. اتاق قزوین از تاریخ صدور گواهینامه می تواند از نشان ها و لوگوهای استاندارد ايزو، در سربرگ ها، مکاتبات و سایر محل های مجاز مطابق با قواعد ارائه شده استفاده كند.

 

مهندس علیرضا کشاورز قاسمی رئیس اتاق در مراسم اختتاميه اخذ گواهينامه ضمن تبریک به همکاران خود گفت: این مجموعه از آذر ۹۵ با بهره گیری از خدمات مشاوره ای شرکت مهندسین مشاور پارسیان هوشمند سرآمد و آقای دکتر نوید خبیری بعنوان مدیر پروژه این شرکت، بهبود مستمر فرآيند های کسب و کار  را سرلوحه کارخود قرار داد که پس از برگزاری دوره‌های آموزشی و ممیزی داخلی و با اعتقاد راسخ به وظیفه خود در ارائه خدمات با کیفیت به فعالان اقتصادی این مهم در اتاق اتفاق افتاد  و در تیر ماه سال ۹۶ موفق به اخذ گواهی استاندارد ISO 9001-2015 شد.

 

ایشان خاطر نشان کردند که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین اولین اتاق بازرگانی بین تمامی اتاق های شهرستان می باشد که توانسته گواهینامه ISO9001 ویرایش سال ۲۰۱۵ را دریافت کند.

 

مهندس کشاورز قاسمی رئیس اتاق افزود که با استقرار سیستم مدیریت کیفیت وظیفه ما و همکاران در ارائه خدمات سنگین شده و با توجه به هدف اصلی اتاق که تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت فعالان اقتصادی استان است، دریافت گواهینامه ابتدای راه تلقي شده و تأییدی برای تداوم حرکت در مسیر ارائه خدمات مطلوب است، و اميدواريم روز به روز گام هاي جدیدی در ادامه استقرار این سیستم برداشته و در مسیر تعالی و بهبود مستمر ارائه خدمات حرکت کنیم.

 

آقای دکتر نوید خبیری مدیر پروژه پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت ضمن تشکر از پرسنل محترم اتاق و تلاش صادقانه آن ها در طول پروژه  و همچنین تبریک به اعضای هیات رئیسه اتاق تصریح کردند دستاوردهای زیادی این پروژه تاکنون به همراه داشته و بهبود های ایجاد شده بسیار چشمگیر است. ایشان ضمن تاکید بر جاری بودن نگاهی سیستمی و رویکرد فرآیندی در اتاق عنوان کردند که با برنامه ریزی و هدایت درست و بالغ تر شدن سیستم در سال های آتی اتاق می تواند از مزیت های یک سیستم مدیریت کیفیت اثربخش بهره بگیرد.

 

انجام منتورینگ شرکت توسعه دهندگان آسمان فرید

شرکت مهندسین مشاور پارسیان هوشمند سرآمد بعنوان کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی ماموریت نظارت بر طراحی، پیاده سازی و ممیزی استاندارد های مدیریتی را در شرکت های دانش بنیان را بعهده دارد. در همین راستا فرآیند منتورینگ از نحوه پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت توسعه دهندگان آسمان فرید توسط دکتر نوید خبیری در تاریخ۲۱/۰۱/۹۶ انجام گرفت.

شرکت دانش بنیان توسعه دهندگان آسمان فرید  به مدیریت جناب آقای مهندس محسن رجبی فومشی از سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در زمینه طراحی و ساخت پرنده های بدون سرنشین آغاز نمود. در طی سالهای ۸۹ تا ۹۱ موفق به طراحی و ساخت پروژه های فرید۱ ، فرید ۲، فرید ۳ و فرید ۴ گردید که ماموریت اصلی آنها شناسایی و تصویربرداری و حمل بار بوده است. این شرکت در ادامه فعالیت های خود از سال ۱۳۹۳ تاکنون در زمنیه بازدید، عیب یابی، نقشه برداری و استخراج پلان پروفیل خطوط برق دار فشار قوی در برخی از استان های کشور در حال ارائه خدمات می باشد.

شبکه مدیریت نوآوری ایران افتتاح شد

آیین افتتاح شبکه مدیریت نوآوری ایران روز دوشنبه ۱۶ اسفندماه۹۵در مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی گروه پارسیان هوشمند؛شبکه مدیریت نوآوری ایران با ابتکار و همکاری جشنواره ملی بهره وری و جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران با ماموریت “توسعه اکوسیستم نوآوری در بخش خصوصی ایران در راستای اقتصاد دانش بنیان” شکل گرفته است. فعالیتهای این شبکه ضمن تلاش در جهت تسهیل گری برای ایجاد و بهره مندی بخش خصوصی از مشوق ها و حمایت های لازم در راستای شکل گیری فعالیتهای اقتصادی دانش بنیان، در دو حوزه اصلی ۱) توسعه زیرساختها و پلتفرمهای مشترک بین دولت، بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان و نیز ۲) فعالیتهای ترویجی و آگاه سازی ساماندهی شده است.  بدین منظور تیمی از خبرگان و متخصصان مدیریت فناوری و نوآوری با همکاری مجریان دو جایزه مذکور که عبارتند از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی،جشنواره ملی بهره وری ، انجمن مدیریت فناوری ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران، مرکز پژوهشي مديريت راهبردي و فناوري آينده انديشان، نشریه رتبه، گروه پارسیان هوشمند و … تشکیل شده و اقدام به تعریف اهداف، فرآیندها و فعالیتهای شبکه نموده اند.

شبکه مدیریت نوآوری ایران افتتاح شد

ضرورت شناساندن اکوسیستم نوآوری به بخش خصوصی

در ابتدای مراسم دکتر مهدی محمدی در مراسم افتتاح شبکه مدیریت نوآوری ایران که در مجتمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان برگزار شد، اظهار داشت: شبکه نوآوری ایران با هدف کارآفرینی و نوآوری فردی(شرکت های نوپا)، کارآفرینی و نوآوری سازمانی و کارآفرینی و نوآوری شبکه ای با هدف تعاملات بین شرکتهای نوپا و بالغ راه اندازی شده است.

محمدی اظهار کرد: در کشور ردپای صنایع بخش خصوصی بسیار ضعیف است که ضروری است اکوسیستم نوآوری به بخش خصوصی شناسانده شود.

شبکه مدیریت نوآوری ایران افتتاح شد

وی عنوان کرد: ایجاد اکوسیستم کارآفرینی و رسوخ فناوری‌های نوین در صنایع از جمله راهکارهای مناسب برای حضور بخش خصوصی در حوزه فناوری است.

محمدی تاکید کرد: کشور تا حدودی در ایجاد کارآفرینی نوآور موفق بوده است، به گونه‌ای که تاکنون ۳ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور ایجاد شده است و از این میان بیش از ۲۴۷۶ شرکت مورد ارزیابی از  نظر۱۴ شاخص نوآوری قرار گرفته اند.

وی با بیان اینکه امیدواریم پیوند میان کسب و کارهای دانش‌بنیان و نوآوری بتواند در کشور ایجاد شود، گفت: ما برای تحقق این امر باید بهره‌وری را از طریق بهبود سیستم‌ها و نوآوری ارتقاء دهیم، همچنان که در آینده نزدیک ناچار هستیم به بسیاری از قوانین بین‌المللی بپیوندیم.

محمدی با بیان اینکه ایجاد شبکه مدیریتی نوآوری در ایران از مهم‌ترین اقدامات برای رشد نوآوری در کشور است، افزود: شبکه نوآوری ایران، شبکه‌ای از فعالان و نوآوران ایران به شمار می رود که شامل شرکت‌ها، افراد صاحب ایده، مراکز سیاسی و تحقیقاتی است.

به گفته دبیر علمی شبکه مدیریت نوآوری ایران، ما اکنون در حال طراحی یک پلت‌فرم برای شناسایی ظرفیت‌های ایران هستیم که از آن جمله می‌توان به تدوین استاندارد مدیریت نوآوری، برند نوآوری، پیمایش نوآوری و ایجاد زیرساخت‌های اکوسیستم‌ نوآوری اشاره کرد.

محمدی با تاکید بر اینکه با استفاده از این استاندارد می‌توان به گسترش سطح نوآوری در بنگاه‌ها امیدوار بود، بیان کرد: این استاندارد تا چهار ماه آینده به عنوان استاندارد ملی در حوزه نوآوری ثبت می شود.

وی تهیه برند نوآوری از ابتدای سال آینده را از دیگر برنامه‌های این شبکه دانست و گفت: بر این اساس درصدد هستیم تا محصولات نوآورانه را بر اساس شاخص‌هایی چون سطح صنعتی فناوری، میزان جدید بودن، عمر دانشی محصول، پتانسیل بازار و اثرات ملی برند نوآوری اعطا کنیم.به گفته محمدی، قرار است هر دو سال یک بار این پیمایش نواوری در کشور اجرایی شود.

رتبه کشور در شاخص نوآوری با افق ۱۴۰۴ فاصله دارد

در ادامه مراسم آقای مهندس سلاح ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد: ایران در شاخص نوآوری در ۲ سال گذشته به جهش ۲۸ رتبه ای دست یافته است اما با هدفگذاری سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ برای دستیابی به رتبه نخست منطقه، فاصله معناداری داریم.

حسین سلاح ورزی ؛ در آیین رونمایی از شبکه مدیریت نوآوری ایران در مجتمع نوآوری و شکوفایی افزود: در سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ میلادی جایگاه ایران در شاخص نوآوری ارتقا یافت؛ در حالی که در سال ۲۰۱۱ این شاخص افت کرده بود.

وی بیان کرد: برای رفع این فاصله حمایت و مشارکت جدی همه بخش ها برای تقویت نوآوری ضروری است و شبکه مدیریت نوآوری با همین هدف تشکیل شده است.

شبکه مدیریت نوآوری ایران افتتاح شد

سلاح ورزی گفت: یکی از برنامه هایی که اتاق بازرگانی ایران در دستور کار خود قرار داده، سهولت و بهبود فضای کسب و کار است که نوآوری می تواند در این زمینه تاثیر گذار باشد.

وی یادآور شد: با توجه به اهمیت نوآوری، از دو سال گذشته راه اندازی کسب و کارهای مبتنی بر ابداع و ثبت تشکل های نوآور در حوزه دانش بنیان از سوی اتاق انجام شده است .

نایب رئیس اتاق ایران به تشکیل صندوق‌های پژوهش و فناوری از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد و گفت: اتاق بازرگانی ایران می‌تواند با مشارکت در ایجاد این صندوق‌ها نقش خود را در حوزه توسعه نوآوری پررنگ‌تر کند.

سلاح ورزی بهبود محیط کسب و کار را از وظایف اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران نام برد و بیان کرد: ارزیابی تشکل‌های موجود در این اتاق از دیگر برنامه‌های این نهاد است و در آیین‌نامه مربوط به ارزیابی این تشکل‌ها موضوع نوآوری به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی مدنظر قرار گرفته است.

وی افزود: ایجاد شرکت‌های واسط کنسرسیوم ها و تشکل های مرتبط با فناوری و نوآوری و کسب و کارهای دانش بنیان از برنامه های سال آینده اتاق بازرگانی برای افزایش خدمات صادرات شرکت های دانش بنیان است .

وی گفت: اتاق بازرگانی ایران به واسطه عضویت دراتاق بازرگانی بین المللی در نظر دارد خدماتی را در قالب مدیریت پتنت و مشورت حقوقی به شرکت های دانش بنیان ارایه دهد.

نوآوری از راهکارهای اصلی افزایش بهره وری در ایران

فرشیدشکرخدایی دبیر جشنواره ملی بهره وری در مراسم افتتاح رسمی شبکه مدیریت نوآوری ایران که در مجتمع شكوفايي شركتهاي دانش بنيان و به ميزباني صندوق نوآوري و شكوفايي برگزار شد اعلام کرد این جشنواره با هدف کمک به افزایش رشد اقتصادی از طریق رشد بهره‌وری و همچنین ترغیب و تشویق بنگاه های اقتصادی به افزایش بهره وری خود از سال ۱۳۸۷ آغاز به فعالیت نمود و بر این اساس طی سال های گذشته از رویدادهایی که با رویکرد کمک به ارتقای بهره وری در سطح ملی و در همچنین در سطح بخش های مختلف اقتصادی در کشور برگزار شده است حمایت نموده است.

از آنجاییکه رویکرد مدیریت فناوری به عنوان یکی از راه های رشد بهره وری شناخته می شود، لذا جشنواره ملی بهره وری بر خود لازم دانسته است که از طریق راه اندازی شبکه مدیریت نوآوری ایران به صورت تخصصی مفهوم مدیریت فناوری را به صورت عملیاتی تر پیگیری نماید. این شبکه با هدف افزایش میزان آگاهی بنگاه های کسب و کار با مفاهیم عمومی و تخصصی مدیریت فناوری در بنگاه های اقتصادی و همچنین توانمندسازی نیروهای متخصص در حوزه مدیریت فناوری راه اندازی شده است و در این مسیر جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری نیز همکاری های مناسبی به دبیرخانه جشنواره انجام داده است. شکرخدایی در انتهای سخنرانی خود با توجه به مسوولیت هایی که در بخش های مختلف به عهده دارد به منظور تقویت هر چه بیشتر این شبکه تعهداتی را مطرح نمود که نسبت به اجرایی نمودن آنها اقدام نماید که مهمترین آنها عبارت بودند امکان استفاده از ظرفیت شبکه داوران جشنواره ملی بهره وری، تشکیل کارگروه مدیریت نوآوری در کمیته تدوین راهبرد ملی کیفیت و تلاش برای ایجاد جایگاه برای برند نوآور و به کارگیری استانداردهای نوآوری در سازمان ها در نظام رتبه بندی اتاق ایران

شبکه مدیریت نوآوری ایران افتتاح شد

در ادامه مراسم دکتر حسن فروزان فرد دبیر کمیته علمی جشنواره ملی بهره وری و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز ضمن اعلام حمایت از راه اندازی این شبکه اعلام نمود که از ظرفیت کمیسیون های تخصصی که وی در آنها عضویت دارد به منظور ایجاد تعامل بیشتر بین اتاق تهران و شبکه مدیریت نوآوری استفاده خواهد نمود و همچنین مطرح نمود آکادمی ملی مدیریت بهره وری که اخیرا توسط جشنواره ملی بهره وری راه اندازی شده است می تواند فرصت های مناسبی را به منظور بررسی بر روی موضوع نوآوری و مدیریت فناوری با هدف ارتقای بهره وری در بخش های مختلف اقتصادی فراهم آورد.

 

مصطفی بغدادی ؛دبیراجرایی شبکه مدیریت نوآوری ایران در ادامه افزود؛ تدوین استانداردهای ملی مدیریت نوآوری با همکاری سازمان ملی استاندارد، رتبه بندی سازمانهای نوآور و رتبه بندی تجارب برتر تجاری سازی دانش بنیان با همکاری مرکز رتبه بندی اتاق بازرگانی و نیز صندوق نوآوری و شکوفایی، اعطای برند نوآور به محصولات ساخت ایران، مشارکت در ایجاد مراکز نوآوری و توسعه پارکهای فناوری بخش خصوصی، مشارکت در توسعه CVC ها، ممیزی و صدور گواهینامه استانداردهای نوآوری، اجرای طرح های پیمایشی و پژوهشی بنگاهی و ملی و … از عمده فعالیتهای شبکه مدیریت نوآوری ایران خواهند بود.

شبکه مدیریت نوآوری ایران افتتاح شد

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی: حرکت فناوری در کشور براه افتاده است

رییس صندوق نوآوی و شکوفایی با اشاره به اینکه در دوره ای برخورد ما با فناوری های جدید در کشور منفعلانه بود، گفت: اما اکنون حرکت فناوری در کشور براه افتاده است .

دکتر بهزاد سلطانی افزود: در دوره ای کشور با استفاده از فناوری های روز که دستگاه صوتی و تصویری ویدئو بود مشکل داشت و برخورد ما با فناوری منفعلانه بود ، الان نیز برخورد ما با فناوری هایی مانند اینترنت و شبکه های اجتماعی منفعلانه است.

وی بیان کرد: در جریان حرکت فناوری در کشور ۴۰۰ شرکت طرح فناورانه به صندوق ارایه کرده اند که از این تعداد ۳۸۷ طرح خاتمه فنی یافته و موفق بوده است .

سلطانی افزود: درچند سال اخیر موج فناوری که ایجاد بازار و تولید ثروت کند، در کشور راه افتاد و نمونه آن را می توان در شرکت های دانش بنیان دیجی کالا، اسنپ و تپسی دید.

شبکه مدیریت نوآوری ایران افتتاح شد

وی بیان کرد: صدها شرکت فناور و نوآور نیز در کشور در حال راه اندازی است، با راه اندازی این شرکت ها و کارهای فناورانه موج جدید اجتماعی در کشور به راه می افتد.

وی با اشاره به انتخاب اسامی فرهنگی خوب نظیر بقچه، مامان پز و غیره توسط این شرکت ها افزود: این جوانان با انتخاب این اسامی فرهنگ قدیم را به فناوری نو عجین کرده و دوباره فرهنگ قدیم کشور را زنده می کنند.

سلطانی گفت: اکنون در کشور فرهنگ نوآوری با تشکیل شرکت های دانش بنیان نوپا توسط دانشجویان و تبدیل ایده به ثروت درحال شکل گیری است، اگر این فرهنگ نوآوری در کشور ایجاد شود غوغا به پا می کند.

وی گفت: شرکت های دانش بنیان هم در اشتغال و رشد اقتصادی تاثیر دارند، در سال ۹۴ یک میلیون بیکار به جمعیت بیکاران کشور اضافه شد در صورتی که حداکثر ظرفیت کشور برای تولید اشتغال ۷۰۰ شغل بود، ایجاد شغل پایدار در مسیر دانش بنیان هزینه کمتری در مقایسه با ایجاد شغل به صورت دولتی دارد ، در فرآیند دانش بنیان تولید شغل ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است ، راهی جز اشتغال در این مسیر نداریم .

پیاده سازه سیستم مدیریت کیفیت در اتاق بازرگانی کاشان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان یکی ازاولین اتاق های شهرستان می باشد که طی یک تصمیم راهبردی اقدام به طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001:2015 نموده است. در همین راستا وظیفه طراحی و پیاده سازی سیستم مذکور با نظارت معاونت استان های اتاق بازرگانی ایران به شرکت مهندسین مشاور پارسیان هوشمند سرآمد برون سپاری شده است.

بعد از اعلام رسمی آغاز پروژه توسط مدیر پروژه آقای دکتر نوید خبیری در جلسه افتتاحیه، یک دوره ممیزی داخلی با هدف آشنایی از وضعیت موجود و برآورد شکاف بین شرایط موجود و الزامات استاندارد ISO 9001:2015توسط تیم مشاوردر تاریخ ۲۲ آذر ماه سال ۹۵ برنامه ریزی و هدایت شد.در جلسه اختتامیه ممیزی داخلی که با حضور تمامی مسئولین اتاق بازرگانی کاشان برگزار گردیده بود آقای دکتر خبیری اقدام به ارائه یافته های خود در قالب گزارشی متشکل از نقاط قوت، فرصت های بهبود و عدم انطباق ها نمودند.

پیاده سازه سیستم مدیریت کیفیت در اتاق بازرگانی البرز

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز اقدام به طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001:2015 نموده است. در همین راستا شرکت مهندسین مشاور پارسیان هوشمند سرآمد وظیفه طراحی و پیاده سازی سیستم مذکور را به عهده گرفته است.
بعد از اعلام رسمی آغاز پروژه توسط مدیر پروژه آقای دکتر نوید خبیری در جلسه افتتاحیه، یک دوره ممیزی داخلی با هدف آشنایی از وضعیت موجود و برآورد شکاف بین شرایط موجود و الزامات استاندارد ISO 9001:2015توسط تیم مشاوردر تاریخ ۲۷ بهمن ماه سال ۹۵ برنامه ریزی و هدایت شد.در جلسه اختتامیه ممیزی داخلی که با حضور تمامی مسئولین اتاق بازرگانی کاشان برگزار گردیده بود آقای دکتر خبیری اقدام به ارائه یافته های خود در قالب گزارشی متشکل از نقاط قوت، فرصت های بهبود و عدم انطباق ها نمودند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران مطرح کرد:تامین زیرساخت های لازم برای استاندارد سازی کالا در کشور

رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت استاندارد سازی کالاهای ایرانی، مهمترین ماموریت این سازمان است و این موضوع با جدیت دنبال می شود.
نیره پیروزبخت در هشتمین همایش روز جهانی اندازه شناسی و نخستین کنفرانس اندازه شناسی ایران که در سازمان ملی استاندارد برگزار شد، با اشاره به اینکه ۹۰ سال از عمر سازمان ملی استاندارد ایران می گذرد، گفت: این سازمان در دوران گذار قرار دارد و شرایط حساسی را سپری می کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه قانون اوزان و مقیاس ها از همان ابتدا توسط برخی از بزرگان کشور به مجلس ارائه شد، گفت: ارائه این قوانین به مجلس پایه استانداردسازی کالاها و محصولات کشور را ایجاد کرده است.
به گفته پیروزبخت مسئولان سازمان ملی استاندارد ایران بیشتر به دنبال رویکرد کالامحور بودند و کمتر به زیرساخت های لازم برای استاندارد سازی از جمله اندازه گیری توجه می کردند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه در سال های گذشته رویکرد کالامحوری در سازمان ملی استاندارد تغییر کرده است، گفت: در سال های اخیر مسئولان به دنبال استاندارسازی کالاها، محصولات و خدمات ایرانی در تمامی شاخص ها هستند.
پیروزبخت به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص استاندارسازی تمامی کالاهای ایرانی اشاره کرد و گفت: ایشان تاکید فراوانی بر استاندارسازی همه کالاهای ایرانی دارند و معتقدند استاندارد باید همه محصولات و خدمات مصرفی مردم را تحت پوشش قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس باید گفت همه کالاهای ایرانی باید تحت پوشش استاندارد قرار گیرند و این موضوع نباید فقط به ۸۸۰ کالا و خدماتی که مشمول استاندارد اجباری است محدود شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: سازمان ملی استاندارد برای تحقق هدف مذکور اقدامات مناسبی از جمله انعقاد تفاهم نامه با دستگاه ها و سازمان های مختلف را در دستور کار خود قرار داده است.
پیروزبخت افزود: از میان تفاهم نامه های منعقد شده می توان به تفاهم با وزارت نفت اشاره کرد که بر اساس آن بخشی از دغدغه مردم در خصوص مصرف بنزین و فرآورده های نفتی مرتفع شده است.
وی با تاکید بر اینکه بدون شک این تعاملات و تفاهم های سازنده در مرحله اول به نفع مردم بوده و باعث ارتقای جایگاه استاندارد سازی در کشور می شود، به اصلاح برخی قوانین استاندارد اشاره کرد و گفت: این قوانین پس از بررسی در کمیسیون های مربوطه مجلس به کمیسیون ویژه ای ارجاع و سال گذشته به تصویب رسید و در مرحله ارجاع به شورای نگهبان قرار دارد.
پیروزبخت با تاکید بر اینکه قوانین به نوعی نقشه راه سازمان ملی استانداردایران در مدیریت کیفیت و نظام استاندارسازی است و می تواند به رفع بسیاری از مشکلات این حوزه کمک کند، به وجود برخی زمزمه ها در خصوص اختلاف سازمان ملی استاندارد با برخی دستگاه ها اشاره کرد و افزود: سازمان استاندارد با هیچ نهادی اختلاف نظر ندارد و به دنبال اقدام و عمل در سال جاری است.