Trainning Course Lead Auditor ISO9001-2015 IMQ

تاریخ :

مکان :

دوره آموزشی تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO9001-شرکت رامک خودرو

تاریخ :  بهمن ۹۵

مکان : شرکت رامک خودرو

مراسم افتتاحیه شبکه مدیریت نوآوری

تاریخ : ۱۶/۱۲/۱۳۹۵

مکان : مجمع شکوفایی شرکت های دانش بنیان

ممیزی ثبت و صدور گواهینامه ISO90012015 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین

ممیزی ثبت و صدور گواهینامه ISO90012015 اتاق بازرگانی البرز