جزوه مدیریت تکنولوژی

 • افزودن به سبد خرید
 • مشاهده محتوای دوره 7000 تومان

  محتوای دوره

  مفاهيم پايه‌اي مديريت فناوري

  • تعريف علم، دانش و فناوري
  • اجزا فناوري
  • سطوح پيچيدگي و پيشرفته بودن فناوري
  • سطوح توانمندي فناوري
  • چرخه عمر فناوري
  • انواع فناوري از نظر رقابتي و استراتژيک
  • فرآيندهاي کليدي مديريت فناوري

جزوه بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار

 • افزودن به سبد خرید
 • مشاهده محتوای دوره 8000 تومان

  محتوای دوره

  • مقدمه ای بر رویکرد فرآیندی و ساختار وظیفه ای در مدیریت عملکرد سازمان
  • مدل سازی فرآیندها، استانداردهای بین المللی و مدل های تعالی
  • مدل های مرجع کسب و کار و شبکه فرآیندهای سازمان
  • شناسایی عملکردهای کلیدی در مدل مرجع کسب و کار
  • اهداف مدلسازی فرآیندها و نتایج انتظاری معماری فرآیندی
  • ساختار رویکرد APQC PCF در معماری و طبقه بندی فرآیندها در صنایع گوناگون
  • مراحل شناسایی، ترسیم، اندازه گیری، تحلیل و بهبود فرآیندها
  • جعبه ابزار تجزیه و تحلیل و مدیریت عملکرد فرآیندی

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • افزودن به سبد خرید
 • مشاهده محتوای دوره 10000 تومان

  محتوای دوره

  • پـروژه، مجمـوعه ايست از كارهاي غيـرتكـراري و مرتبط به هم كـه هريك از آنها مـدت اجـرا، زمـان شـروع و زمـان خاتـمه معيني دارد.
  • فعالیت های یک پروژه باید در تاریخ های معین با کیفیت تعیین شده ای، از طریق هزینه و منابع تخصیص داده شده اجرا بشوند. (جعفرنژاد)
  • گروهی از فعالیتها که با زمان، هزینه و منابع معین برای دسترسی به اهداف از قبل تعیین شده، انجام میشوند(واحدی دیز)
کافه پلی بازی آنلاین تحلیل بازی پلی استیشن نقد فیلم و سریال تحلیل بازی کامپیوتری