نسخه پیش نویس استاندارد ISO 45001 برای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای توسط آقای دکتر نوید خبیری و همکارانشان برای اولین بار در ایران ترجمه گردید. این ترجمه از طریق انتشارات مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چاپ و نشر شده است. دکتر خبیری گفتند که این ترجمه به منظور کاربرد در مقاصد آموزشی و ترویج فرهنگ مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی تدوین شده است و به محض آنکه سازمان بین المللی استانداردسازی ISO نسخه نهایی این استاندارد را منتشر نماید در فاصله بسیار اندکی ترجمه چاپ شده مطابق با نسخه نهایی ویرایش و در تیراژ بالا چاپ و در دسترس علاقه مندان و متخصصین این حوزه قرار خواهد گرفت.