مشاوره

آموزش

پژوهش

اخبار

دریافت گواهینامه ISO9001:2015 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل

/
🔷 دکتر نوید خبیری مشاور اتاق بازرگانی اردبیل در حوزه طراحی و پیاده سازی…

دریافت گواهینامه ISO9001:2015 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان

/
ممیزی ثبت و صدور گواهینامه ISO9001:2015 برای اتاق بازرگانی، ص…

دریافت گواهینامه ISO9001:2015 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز

/
ممیزی ثبت و صدور گواهینامه ISO9001:2015 برای اتاق بازرگانی، ص…

پروژه های من

کافه پلی بازی آنلاین تحلیل بازی پلی استیشن نقد فیلم و سریال تحلیل بازی کامپیوتری